Obchodné podmienky

Dôležité informácie:

Všetok tovar uvedený na stránke je použitý, testovaný, plne funkčný a bez závad, (ak nie je uvedené inak v detaili produktu).

Použitý tovar vo väčšine prípadov neobsahuje krabicu a príslušenstvo, ako je manuál, inštalačné médiá (CD, DVD), pri základných doskách I/O panely, káble..).

Fotografie pri produktoch na stránke sú ilustračné, nemusia zobrazovať skutočný stav (drobné kozmetické nedostatky pri použitom tovare). Na požiadanie vieme zaslať aktuálnu fotografiu.

Tovar máme skladom - ihneď k odberu.

Nenašli ste, čo hľadáte? Napíšte nám, nie všetok tovar ktorý máme skladom je aj na stránkach.

Predajcom výpočtovej techniky, servisným strediskám poskytujeme po registrácii na stránke percentuálnu zľavu. Po registrácii nás informujte. Pri odbere väčšieho množstva tovaru je poskytnutá individuálna zľava.

Predaj tovaru:

- priamo v sklade firmy na adrese: PHC Slovakia s.r.o., Kolmá 4, Bratislava
- tovar zasielame prostredníctvom kuriéra DHL
- pri objemnejších objednávkach Vám tovar radi privezieme priamo k Vám

Pri dobierkach sa k cene tovaru pripočítava dopravné a balné vo výške od 6,- do 8,40 Eur s DPH.

- platba je možná len v hotovosti alebo na vopred po vystaveni proforma faktúry

Servis:

- profylaktika (čistenie od prachu), diagnostika, inštalácie operačného systému
- každá začatá servisná hodina je spoplatnená sumou 18,- EUR vrátane DPH.

 

Záruka a reklamačné podmienky:

Záruka na všetok tovar je 12 mesiacov odo dňa zakúpenia (neplatí na spotrebný materiál ako sú tonery, cartridge, batérie (akumulátory) a pod.)
Pre rozšírenie záruky na 24 mesiacov je účtovaný poplatok 30% z ceny tovaru.

Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim, pri zásielkach dňom doručenia.

Nekompletnosť a poškodenie tovaru reklamujte ihneď pri osobnom odbere pred predávajúcim.

Pri zásielkách si skontrolujte tovar pri preberaní pred pracovníkom na pošte, od kuriéra. V prípade nenahlásenia nezrovnalosti, podložené písomným svedectvom pracovníka pošty alebo kurérom reklamácie nebudú uznané.

Vadný tovar bude späť prevzatý pri dodržaní nasledovných podmienok:

- priloženie dodacieho listu prípadne faktúry, na ktorom sú uvedené príslušné sériové čísla
- presný popis závady
- tovar zabalený v antistatickom obale

Záruka sa nevzťahuje v prípadoch ak:

- bol tovar poškodený mechanicky, neodborným zásahom
- zariadenie nebolo prevádzkované pri štandardných prevádzkových podmienkach
- tovar opravovala neoprávnená osoba alebo organizácia
- bola poškodená garančná nálepka, strhnuté sériové číslo

Záruka sa daľej nevzťahuje na:

- harddisky s poškodenou ochrannou páskou
- akumulátory (batérie) použitých notebookov
- spotrebný materiál do tlačiarní
- ak inštaláciu vykonala neoprávnená osoba (napr. zle nainštalovaný softwér alebo ovládač)
- škody spôsobené poruchou zariadenia (napr. strata dát)

Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je 30 dní. V prípade nedodržania spomínanej doby Vám bude poskytnutá adekvátna náhrada, alebo Vám bude vrátená finančná čiastka.

Storno poplatky:

Klient má právo stornovať objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Objednávku je možné stornovať osobne, telefonicky alebo e-mailom. Stornovaním už odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhraďiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto jednaním, najmä v prípade, že predávajúci na želanie zákazníka zaobstaral produkt, ktorý nebol na sklade alebo že v súvislosti s objenaním produktu vynaložil preukázateľné výdaje. Storno poplatok môže byť vo výške až 50% z celkovej ceny tovaru.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, že objednávka nebola záväzne potvrdená (chybne uvedené údaje, neodpovedanie zo strany kupujúceho) alebo v prípade, že produkt nie je na sklade, už sa nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, daná dodavateľom tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho za účelom dohody ďalšieho postupu. V prípade, že zákazník už uhradil časť, alebo celú sumu, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená na účet alebo vrátená v hotovosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy pri komunikácii na diaľku (zásielkový obchod):

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Vzťahy medzi podnikaťeľskými subjektami sú riešené v ustanoveniach obchodného zákonníka a toto právo nie je možné uplatniť.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu podnikateľa uvedeného v záručnom liste na náklady kupujúceho.

Tovar nesmie byť poškodený a nesmie niesť známky používania. Tovar musí byť v pôvodnom balení.

Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v nasledujúcich prípadoch:

- ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytovanie služieb a s ich plnením sa začalo
- ak je predmetom dodávky aj počítačový program a prebehla jeho inštalácia
- v ostatných prípadoch uvedených v ust. § 12 odst. 5 zákona č.108/2000

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje klienta umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám.
Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie