Obchodné podmienky

Dôležité informácie:

- tovar uvedený na stránke www.phc.sk je použitý, vyčistený, testovaný, prípadne repasovaný, plne funkčný a bez závad, (ak nie je uvedené inak v detaili produktu)
- použitý tovar v niektorých prípadoch neobsahuje pôvodné balenie
- fotografie pri produktoch na stránke sú ilustračné, nemusia zobrazovať skutočný stav (drobné kozmetické nedostatky pri použitom tovare), na požiadanie Vám radi zašleme aktuálne fotografie

 

Pre import našich produktov do Vášho eshopu Vám dodáme XML feed:

pre Heureka.sk, Odpadnes.sk, Tovar.sk, ZoznamTovaru.sk zadávajte XML feed:
https://www.phc.sk/erp/impexp/specialexport/heureka

pre PriceMania.sk zadávajte XML feed:
https://www.phc.sk/erp/impexp/specialexport/pricemania

pre NajNakup.sk a PesiaZona.sk zadávajte XML feed:
https://www.phc.sk/erp/impexp/specialexport/najnakup

pre Google Nákupy zadávajte XML feed:
https://www.phc.sk/erp/impexp/specialexport/googlenakupy

pre Zboží.cz zadávajte XML feed:
https://www.phc.sk/erp/impexp/specialexport/seznamzbozi

Predajcom výpočtovej techniky, servisným strediskám poskytujeme po registrácii na stránke percentuálnu zľavu. Po registrácii nás informujte. Pri odbere väčšieho množstva tovaru radi poskytneme individuálnu zľavu.

Predaj tovaru:

- priamo v sklade firmy na adrese: PHC Slovakia s.r.o., Kolmá 4, Bratislava
- platba pri osobnom odbere je možná len v hotovosti alebo na vopred po vystaveni proforma faktúry
- tovar zasielame prostredníctvom kuriéra DHL alebo Slovenskej pošty, dopravné a balné vo výške od 6,- do 8,40 Eur s DPH
- zariadenia balíme do použitých krabíc a vystielame použitým obalovým materiálom
- doručenie v rámci pracovných dní do 24-48 hodín
- pri objemnejších objednávkach Vám tovar radi privezieme priamo k Vám

Servis výpočtovej techniky:

- profylaktika (čistenie od prachu)
- diagnostika
- inštalácia operačného systému
- každá začatá servisná hodina je spoplatnená sumou 18,- EUR vrátane DPH.

 

Záruka a reklamačné podmienky:

- záruka na tovar je 12 mesiacov odo dňa zakúpenia
- pri predĺžení záruky na 24 mesiacov je navýšenie 20% z ceny
- záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim, pri zásielkach dňom doručenia
- pri zásielkách si skontrolujte tovar pri preberaní pred pracovníkom na pošte, od kuriéra

- záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál ako sú tonery, cartridge, batérie (akumulátory)
- záruka sa nevzťahuje na zle nainštalovaný softwér
- záruka sa nevzťahuje na stratu dát
- záruka sa nevzťahuje ak bol tovar poškodený mechanicky
- záruka sa nevzťahuje ak bola poškodená garančná nálepka
- záruka sa nevzťahuje ak zariadenie nebolo prevádzkované pri štandardných prevádzkových podmienkach
- záruka sa nevzťahuje ak tovar opravovala neoprávnená osoba alebo organizácia

Nekompletnosť a poškodenie tovaru reklamujte ihneď pri osobnom odbere pred predávajúcim.

Pri zásielkách si skontrolujte tovar pri preberaní pred pracovníkom na pošte, od kuriéra. V prípade nenahlásenia nezrovnalosti, podložené písomným svedectvom pracovníka pošty alebo kurérom reklamácie nebudú uznané.

Vadný tovar bude späť prevzatý pri dodržaní nasledovných podmienok:

- priloženie dodacieho listu prípadne faktúry, na ktorom sú uvedené príslušné sériové čísla
- presný popis závady
- tovar zabalený v antistatickom obale

Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je 30 dní. V prípade nedodržania spomínanej doby Vám bude poskytnutá adekvátna náhrada, alebo Vám bude vrátená finančná čiastka.

Storno poplatky:

Klient má právo stornovať objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Objednávku je možné stornovať osobne, telefonicky alebo e-mailom. Stornovaním už odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhraďiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto jednaním, najmä v prípade, že predávajúci na želanie zákazníka zaobstaral produkt, ktorý nebol na sklade alebo že v súvislosti s objenaním produktu vynaložil preukázateľné výdaje. Storno poplatok môže byť vo výške až 50% z celkovej ceny tovaru.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, že objednávka nebola záväzne potvrdená (chybne uvedené údaje, neodpovedanie zo strany kupujúceho) alebo v prípade, že produkt nie je na sklade, už sa nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, daná dodavateľom tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho za účelom dohody ďalšieho postupu. V prípade, že zákazník už uhradil časť, alebo celú sumu, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená na účet alebo vrátená v hotovosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy pri komunikácii na diaľku (zásielkový obchod):

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Vzťahy medzi podnikaťeľskými subjektami sú riešené v ustanoveniach obchodného zákonníka a toto právo nie je možné uplatniť.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu podnikateľa uvedeného v záručnom liste na náklady kupujúceho.

Tovar nesmie byť poškodený a nesmie niesť známky používania. Tovar musí byť v pôvodnom balení.

Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v nasledujúcich prípadoch:

- ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytovanie služieb a s ich plnením sa začalo
- ak je predmetom dodávky aj počítačový program a prebehla jeho inštalácia
- v ostatných prípadoch uvedených v ust. § 12 odst. 5 zákona č.108/2000

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje klienta umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám.
Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie