Likvidácia výpočtovej techniky (IT) a iného elektroodpadu

 • Pre Vašu firmu zabezpečíme bezplatný odvoz a ekologickú likvidáciu výpočtovej, kancelárskej bielej a čiernej techniky a iného elektroodpadu z celého Slovenska. O likvidácii Vám vystavíme príslušné dokumenty.

 • Na požiadanie vypracujeme odborné posudky o stave jednotlivých zariadení, vykonáme certifikované mazanie dát z pevných diskov.

 • Pri záujme o likvidáciu techniky zašlite e-mail na phc@phc.sk, v ktorom uvediete
  - kategóriu techniky, napr. odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ) z domácnosti alebo OEEZ pre použitie mimo domácnosti (ak nenájdete správnu kategóriu, položku zaraďte do kategórie INÉ). 
  - číselný kód položky podľa nižšie uvedenej kategorizácie a počet kusov, napr. 3.5 - 20 ks, 4.1 - 15 ks, 5.1.5 - 100 ks (t. j. 20 ks monitorov, 15 ks rádioprijímačov a 100 ks LED žiaroviek)
  - miesto nakládky (firma, adresa, PSČ, mesto), kontaktná osoba pri preberaní, telefónne číslo, e-mail

  Po zaslaní údajov Vás budeme e-mailom alebo telefonicky kontaktovať, prípadne Vás osloví firma SEWA, ktorá Vám oznámi termín nakládky. Odvoz sa zrealizuje zvyčajne do 14 dní. Klient si zabezpečí na vlastné náklady len prísun zariadení k pristavenému automobilu.
  Tonery neodoberáme.

 

Kategórie a číselné kódy položiek 

Členenie podľa prílohy č. 7, vyhlášky č. 373/2015 Z. z. – OEEZ z domácnosti  
(podľa § 32 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z.)

1. Veľké domáce spotrebiče
1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť
1.2 Chladničky
1.3 Mrazničky
1.4 Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
1.5 Práčky
1.6 Sušičky
1.7 Umývačky riadu
1.8 Sporáky a rúry na pečenie
1.9 Elektrické sporáky
1.10 Elektrické varné dosky
1.11 Mikrovlnné rúry
1.12 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.13 Elektrické spotrebiče na vykurovanie
1.14 Elektrické radiátory
1.15 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.16 Elektrické ventilátory
1.17 Klimatizačné zariadenia
1.17.a Mobilné klimatizačné zariadenia
1.18 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
1.19 Iné

2. Malé domáce spotrebiče
2.1 Vysávače
2.2 Čističe kobercov
2.3 Iné spotrebiče na čistenie
2.4 Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6 Hriankovače
2.7 Fritézy
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9 Elektrické nože
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.10.a Bezšnúrové alebo nabíjacie spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12 Váhy
2.13 Iné
2.13.1 Erotické pomôcky
2.13.2 Elektronické cigarety

3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1 Servery
3.2 Minipočítače
3.3 Tlačiarne
3.4 Osobné počítače
3.5 Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED a LCD
3.6 Klávesnica
3.7 Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
3.8 Reproduktory k osobným počítačom
3.9 Laptopy
3.10 Notebooky
3.11 Elektronické diáre
3.13 Kopírovacie zariadenia
3.14 Elektrické a elektronické písacie stroje
3.15 Vreckové a stolové kalkulačky
3.16 Iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
3.16.1 Pamäťové karty
3.17 Užívateľské terminály a systémy
3.18 Faxové prístroje
3.19 Telex
3.20 Telefónne prístroje
3.21 Telefónne automaty
3.22 Bezdrôtové telefónne prístroje
3.23 Mobilné telefónne prístroje
3.24 Záznamníky
3.25 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií
3.26 Iné

4. Spotrebná elektronika
4.1 Rozhlasové prijímače
4.2 Televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami
4.3 Videokamery
4.4 Videorekordéry
4.5 Hi-Fi zariadenia
4.6 Zosilňovače zvuku
4.7 Hudobné nástroje
4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu prostredníctvom telekomunikácií
4.9 Iné

5. Osvetľovacie zariadenia
5.1 Svetelné zdroje
5.1.1 Lineárne žiarivky
5.1.2 Kompaktné žiarivky
5.1.5 LED žiarovky
5.2 Svietidlá
5.2.1 Svietidlá pre žiarivky a LED s výnimkou svietidiel z domácnosti
5.3 Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
6.1 Vŕtačky
6.2 Pílky
6.3 Šijacie stroje
6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely
6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
6.9 Iné

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2 Konzoly na videohry
7.3 Videohry
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.5.1 Elektrobicykle
7.6 Hracie automaty
7.7 Iné

8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
8.1 Merače krvného tlaku
8.2 Merače hladiny cukru
8.3 Inhalačné prístroje
8.4 ÚV hrebeň pre liečbu svetelnými lúčmi
8.5 Fototerapeutické svetlo
8.6 Iné
8.6.1 Germicídne lampy
8.6.2 Negatoskopy

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1 Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
9.2 Tepelné regulátory
9.3 Termostaty
9.4 Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť, alebo ako laboratórne zariadenia

 

Členenie podľa prílohy č. 8, vyhlášky č. 373/2015 Z. z. - OEEZ pre použitie mimo domácnosti (podľa § 32 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.)

1. Veľké elektrospotrebiče
1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče pre hypermarkety
1.2 Výčapné chladiace zariadenia
1.3 Iné

3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1 Súbor zobrazovacích panelov zoradených do informačných video stien
3.2 Iné

4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
4.1 Fotovoltaické panely s príslušenstvom (káblové rozvody, meniče, meracie panely)

5. Osvetľovacie zariadenia
5.1.3 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5.1.4 Nízkotlakové sodíkové výbojky

8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
8.1 Zariadenia na rádioterapiu
8.2 Kardiologické prístroje
8.3 Prístroje na dialýzu
8.4 Dýchacie prístroje
8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6 Laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku
8.7 Analyzátory
8.8 Mrazničky
8.9 Prístroje na fertilizačné testy
8.10 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení, alebo postihnutia

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach

10. Predajné automaty
10.1 Predajné automaty na teplé nápoje
10.2 Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4 Automaty na výdaj peňazí
10.4.1 Automaty na výdaj parkovacích kariet
10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info